Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Mengenai kami » Pengurusan Universiti » Pegawai Utama
Pegawai Utama


NAIB CANSELOR 
Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris

TIMBALAN NAIB CANSELOR 

Akademik dan Antarabangsa 
Prof Dr. M. Iqbal Saripan


Penyelidikan dan Inovasi 
Prof. Dato' Dr. Husaini Omar
B.Sc. Hons. (Geology) (Universiti Malaya), M.Sc. (Engineering Geology) (University of Leeds, UK), Ph.D. (System Engineering) (Universiti Putra Malaysia)

Hal Ehwal Pelajar & Alumni 


Jaringan Industri dan Masyarakat 

Prof. Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
Dip.Mech.[UTM], B.Eng.[ITB], M.Space [Supaero], Ph.D [TUD] P.Eng., M.A.I.A.A., M.I.E.M.,COSPAR

PENDAFTAR
 

Dato' Wan Azman Wan Omar 

B.A.Hons(UKM), M.S.(HRD)(UPM)

BURSAR 
Zulkiflee bin Othman 

DIA(PUO), B.S.(Urbana)., M.B.A.(Kansas State)

KETUA PUSTAKAWAN 
Encik Amir Hussain Md. Ishak


DEKAN

Fakulti Pertanian 
Prof. Dr. Abdul Shukor Juraimi
BSc. Agric. (Agronomy) (UPM), MSc. Botany (Weed Science) (UKM), PhD (Weed Science)(Reading University)

Fakulti Perhutanan 
Prof. Dr. Mohamed Zakaria Hussin
BSc Life Sciences (University of Nebraska, Lincoln, USA), MSc Zoology (University of Illinois, Urbana-Champaign, USA), PhD (Zoology), UKM  

Fakulti Perubatan Veterinar
 
Prof. Dr. Mohd Hair Bejo

DVM (UPM), PhD. (Liverpool, England)

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
 
Prof. Dr. Annuar Md. Nassir

Fakulti Kejuruteraan
 
YBhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Mohd Saleh Jaafar

Fakulti Pengajian Pendidikan 
Prof. Dr. Aida Suraya Md. Yunus 
B.Sc (Ohio), M.Sc (West Virginia), Ph.D (Malaya)

Fakulti Sains 
Prof. Dr. Zainal  Abidin Talib

B.Sc, M.Sc., Ph.D (Southern Illinois, USA)

Fakulti Sains dan Teknologi Makanan 
Prof. Dr. Nazamid Saari

Fakulti Ekologi Manusia 
Prof. Dr. Laily Hj. Paim

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
Prof. Dr. Abd. Mua'ti@Zamri Ahmad
 
B. Sc. Agric. - Adult Education (UPM), M.A. Comm. Arts & Sc. (Western Illinois, USA),
Ph.D Communication (University of Malaya)

Fakulti Rekabentuk dan Senibina 
Prof. Madya LAr. Dr. Osman Mohd Tahir, CA

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 
Prof. Dato' Dr. Abdul Jalil Nordin

MD UKM, M MED Rad UM

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 
Prof. Dr. Abu Bakar Md. Sultan

Dip. in Comp. Sc. (UPM), B.Sc. in Comp Sc. (ITM-UKM), M.Sc. (UPM), Ph.D (UPM)

Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
Prof. Dr. Arbakariya Ariff


Fakulti Pengajian Alam Sekitar 
Prof. Dr. Ahmad Zaharin Aris 

Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (UPMKB) 
Dr. Zamri Rosli

Sekolah Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Robiah Yunus
 

PENGARAH

Institut Biosains 
Prof. Dr. Abdul Rahman Omar
DVM (UPM), Ph.D. (Cornell)

Institut Teknologi Maju (ITMA) 
Prof. Dr. Nor Azah Yusof

Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia 
Y.M. Prof. Dr. Tengku Aizan Tengku Abdul Hamid 

Dip. Home Tech. (UPM), B.S.,M.S.,Ph.D (Iowa State)

Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
 
Prof. Dr. Noor Akmal Ibrahim 

Institut Penyelidikan Produk Halal 
Prof. Dato' Dr. Mohd Yazid Abd Manap
DAHP (UiTM), B.Sc., M.Sc. (University of Minnesota), Ph.d (University of Glasgow) 

Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan 
Prof. Dr. Paridah Md. Tahir
 
B.S., M.S. (Mississippi State), Ph.D (University of Aberdeen)

Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan 
Prof. Madya Dr. Shaufie Fahmi Ahmad Sidique 

Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
 
Prof. Madya Dr. Asnarulkhadi Abu Samah

Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
 (ITAFoS)
Prof. Dr. Zulkifli Idrus 

DVM (UPM), M.S. (UPM), Ph.D (Virginia Tech)

Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) 
Prof. Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban

Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 
Hj. Anuar Hj. Ahmad
BASS (Hons) (UM), MSc. (UPM)

Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
Prof. Madya Dr. Arshad Abdul Samad

Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Prof. Dr. Mohd Majid Konting 

Pusat Asasi Sains Pertanian 
Prof. Madya Dr. Norihan Md. Arifin

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 
Prof. Madya Dr. Fatimah Sidi


Pusat Transformasi Komuniti Universiti (PTKU UPM)

Prof. Madya Dr. Hawa Ze Jaafar
 
Dip. of Agric. (UPM), B.Sc (UPM), Ph.D (UNINOTT Nottingham, UK)

Pusat Alumni 
Prof. Madya Dr. Mohd Bakri Haji Ishak

Pusat Islam
 
Tuan Haji Mat Razi Abdullah


Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
Prof. Madya Dr. Paramasivam Muthusamy

Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Dr. Fathinul Fikri Ahmad Saad
Bac. Medicine & Surgery (UM), Master of Radiology (UKM)


Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan

Dr. Mass Hareeza binti Ali@Hamid

Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (CaRe)
Prof. Datin Dr. Rozi Mahmud

Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Dr. Amin Ismail

Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Endowmen
Dr.Razali Othman
Bac. Econs. (Hons.) (UUM),MBA (UKM) (Marketing), Ph.d (USM),  (Islamic Asset Management)

Putra Science Park
Prof. Madya Dr. Samsilah Roslan
Dip. Ed. (UIA), B.A. (Hons.) (Al-Azhar), Ph.D. (UPM)

Akademi Sukan 
Prof. Dr. Shamala K Subramaniam
B.Sc., M.Sc., Ph.D (UPM)

Taman Pertanian Universiti
Prof. Dr. Japar  Sidik Bujang

Kemaskini Terakhir 01 03 2017 ( hairul_nizam )

LIHATJUGA

Lembaga Pengarah»


Bahagian Pentadbiran
Pejabat Naib Canselor

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : +603-8947 2076 / +603-8946 8979
Faks : +603-8948 3244 / +603-8947 1044

Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
Tingkat 3, Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 2051 / 6003
Faks: +603-8943 1296 / +603-8948 7273