Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Mengenai kami » Pengurusan Universiti » Jawatankuasa Pengurusan Universiti
Jawatankuasa Pengurusan Universiti 


YBhg. Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris
Naib Canselor


 
YBhg. Prof. Dr. M. Iqbal Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)


  

YBhg. Prof. Dato' Dr. Husaini Omar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)


YBhg. Prof. Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)YBhg. Dato' Wan Azman Wan Omar
PendaftarEncik Zulkiflee Othman
Bursar Encik Amir Hussain Md. Ishak
Ketua Pustakawan/Ketua Pegawai MaklumatProf. Madya Dr. Rozanah Ab. Rahman
Penasihat Undang - Undang 

 

Kemaskini Terakhir 01 03 2017 ( hairul_nizam )

LIHATJUGA

Lembaga Pengarah»


Bahagian Pentadbiran
Pejabat Naib Canselor

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : +603-8947 2076 / +603-8946 8979
Faks : +603-8948 3244 / +603-8947 1044

Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
Tingkat 3, Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 2051 / 6003
Faks: +603-8943 1296 / +603-8948 7273