Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Mengenai kami » Pengurusan Universiti » Canselor
Canselor

Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj

D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah),
D.K. (Johor), S.P.M.S., S.S.I.S, S.P.M.J.

Kemaskini Terakhir 10 02 2012 ( hairul_nizam )

LIHATJUGA

Mantan Canselor»


Bahagian Pentadbiran
Pejabat Naib Canselor
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : +603-8947 2076 / +603-8946 8979
Faks : +603-8948 3244 / +603-8947 1044

Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
Tingkat 3, Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 2051 / 6003
Faks: +603-8943 1296 / +603-8948 7273