Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Carian Staf:

A
1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] [Next]
1.ENCIK A RAHMAN BIN AYOB TEL :03-89466951 | 0389466951
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN -- ( / )
2.CIK A'ISHAH ZAFIRAH BINTI ABDUL A'ZIM TEL :00000 | 03-89472459
HOSPITAL PENGAJAR UPM -- ( / )
3.CIK AAINI AAISHAH BINTI ZULKIFLI TEL :03-89467482
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI -- ( / )
4.DR. AARON FERNANDEZ TEL :03-89472554
JABATAN PSIKIATRI -- ( / )
5.ENCIK AB AZIZ BIN ABDULLAH TEL :03-89466978 | 0389466978
JABATAN PENGURUSAN TANAH -- ( / )
6.ENCIK AB HAFFIZ BIN AB JALIL TEL :03-89467544
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU -- ( / )
7.PROF. MADYA DR. AB HALIM BIN MOHAMAD TEL :89468665 | 03-89468665
JABATAN BAHASA ASING -- ( / )
8.ENCIK AB MALEK BIN SIMON TEL :03-89464088 | 03-89467777
PEJABAT DEKAN -- ( / )
9.ENCIK AB RAHMAN BIN TALIB TEL :0389468941 | -
PEJABAT DEKAN -- ( / )
10.ENCIK ABANG BORHAN BIN ABANG ASHRI TEL :083-855310 | 086855200
BAHAGIAN KESELAMATAN -- ( / )
11.ENCIK ABBAS BIN ALIAS TEL :00000
JABATAN REKREASI DAN EKOPELANCONGAN -- ( / )
12.PROF. MADYA DR. ABD AL RHMAN HIKMET SHAKER AL AZAWI TEL :00000
JABATAN SURGERI -- ( / )
13.ENCIK ABD AZIZ BIN ABD RAHMAN TEL :0389466048 | 03-89471605
PEJABAT DEKAN -- ( / )
14.LAr. ABD AZIZ BIN OTHMAN TEL :03-89464053 | 03-89464092
JABATAN SENIBINA LANDSKAP -- ( / )
15.ENCIK ABD GA'FAR BIN TALIP TEL :03-89467465 | 603-89466770
JABATAN SAINS ALAM SEKITAR -- ( / )
16.ENCIK ABD HAKIM BIN ABDULLAH TEL :03-89467534
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU -- ( / )
17.ENCIK ABD HAMID BIN ASMAWI TEL :03-89467294 | 013-2037456
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI -- ( / )
18.ENCIK ABD KADER BIN MOHD ALIAS TEL :03-089467321 | 03-89467327
PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH -- ( / )
19.ENCIK ABD KARIM BIN HASHIM TEL :03-89471935 | 89468365
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL -- ( / )
20.DR. ABD MUHAIMIN BIN AMIRUDDIN TEL :00000
JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR -- ( / )
21.ENCIK ABD MUTALIB BIN YAHYA TEL :03-89468998
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN -- ( / )
22.ENCIK ABD RAHIM BIN ABD RAHMAN TEL :00000 | 03-89467353
KOLEJ MOHAMAD RASHID -- ( / )
23.PROF. MADYA IR. DR. ABD RAHIM BIN ABU TALIB TEL :0389466400 | 0389466400
JABATAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA -- ( / )
24.PROF. MADYA DR. ABD RAHMAN BIN RAMLI TEL :0389466430 | 0389466446
JABATAN KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI -- ( / )
25.ENCIK ABD RASHID BIN ABD RAHMAN TEL :03-89468308
JABATAN DIAGNOSIS MAKMAL VETERINAR -- ( / )
26.PROF. MADYA DR. ABD RAUF BIN HASSAN TEL :03-89468669
JABATAN BAHASA ASING -- ( / )
27.ENCIK ABD RAZAK BIN AHMAD TEL :03-89468853 | 03-89468854
PENERBIT -- ( / )
28.ENCIK ABD. TALIB BIN DOLLAH TEL :03-89466052
BAHAGIAN AKADEMIK -- ( / )
29.Y. BHG. PROFESOR DR. ABD. WAHID BIN HARON TEL :603-89471958 | 603-89467301
JABATAN PENGAJIAN KLINIKAL VETERINAR -- ( / )
30.PROF. MADYA DR. ABDAH BINTI MD AKIM TEL :0389472301 | 89472301
JABATAN SAINS BIOPERUBATAN -- ( / )
31.ENCIK ABDOL RAHMAN BIN SHARIF TEL :03-89471189
JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL -- ( / )
32.DR. ABDOREZA SOLEIMANI FARJAM TEL :00000
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN -- ( / )
33.Y. BHG. PROFESOR DR. ABDUL AZIM BIN ABD GHANI TEL :03-89466555 | 03-89471735
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT -- ( / )
34.ENCIK ABDUL AZIZ BIN ESMAHIL TEL :03-89472688 | 89472688
KOLEJ TUJUH BELAS -- ( / )
35.DR. ABDUL AZIZ BIN HAIRUDDIN TEL :00000
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN -- ( / )
36.ENCIK ABDUL AZIZ BIN HARUN TEL :03-89468479 | 03-89468479
PEJABAT DEKAN -- ( / )
37.ENCIK ABDUL AZIZ BIN JANTAN TEL :03-89467357 | 03-89467353
KOLEJ KEDUA -- ( / )
38.Y. BHG. PROFESOR DR. ABDUL AZIZ BIN SAHAREE TEL :00000
JABATAN PENGAJIAN KLINIKAL VETERINAR -- ( / )
39.ENCIK ABDUL FADZIL BIN SUHAIMI TEL :00000
PEJABAT DEKAN -- ( / )
40.ENCIK ABDUL GHAFFAR BIN OTHMAN TEL :03-89467429 | 013-6940471
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI -- ( / )
41.ENCIK ABDUL HADI BIN ABD RASHID TEL :03-89467367 | 0389467368
KOLEJ CANSELOR -- ( / )
42.DR. ABDUL HADI BIN ABDUL MANAP TEL :0389472300
JABATAN PERUBATAN KELUARGA -- ( / )
43.ENCIK ABDUL HADI BIN ABDUL RAHMAN TEL :00000
PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER -- ( / )
44.ENCIK ABDUL HADI BIN MAT AMIN TEL :03-89471157 | 03-89471157
JABATAN PENGURUSAN DAN KHIDMAT MAKANAN -- ( / )
45.ENCIK ABDUL HADI BIN RUSLAN TEL :00000
PUSAT SUKAN -- ( / )
46.ENCIK ABDUL HAFEZ BIN ABDUL LATIFF TEL :03-89467345
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI -- ( / )
47.ENCIK ABDUL HALIM BIN ABDUL KADIR TEL :086-855327
JABATAN SAINS SOSIAL -- ( / )
48.PROF. MADYA DR. ABDUL HALIM BIN ABDULLAH TEL :0389466777 | 0389466777
JABATAN KIMIA -- ( / )
49.PROF. MADYA DR. ABDUL HALIM BIN GHAZALI TEL :03-89466382 | 6382
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM -- ( / )
50.ENCIK ABDUL HALIM BIN MAT DAUD TEL :03-89468810 | 03-89468810
PEJABAT DEKAN -- ( / )
1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] [Next]