Halaman Selamat Datang
Khamis, Mac 30, 2017 
Carian Staf:

A
1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] [Next]
1.ENCIK A RAHMAN BIN AYOB TEL :03-89466951 | 0389466951
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN -- ( / )
2.CIK A'ISHAH ZAFIRAH BINTI ABDUL A'ZIM TEL :00000 | 03-89472459
HOSPITAL PENGAJAR UPM -- ( / )
3.CIK AAINI AAISHAH BINTI ZULKIFLI TEL :03-89467482
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI -- ( / )
4.DR. AARON FERNANDEZ TEL :03-89472554
JABATAN PSIKIATRI -- ( / )
5.ENCIK AB AZIZ BIN ABDULLAH TEL :03-89466978 | 0389466978
JABATAN PENGURUSAN TANAH -- ( / )
6.ENCIK AB HAFFIZ BIN AB JALIL TEL :03-89467544
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU -- ( / )
7.PROF. MADYA DR. AB HALIM BIN MOHAMAD TEL :89468665 | 03-89468665
JABATAN BAHASA ASING -- ( / )
8.ENCIK AB MALEK BIN SIMON TEL :03-89464088 | 03-89467777
PEJABAT DEKAN -- ( / )
9.Y. BHG. PROFESOR DR. AB RAHIM BIN BAKAR TEL :03-89468111 | 03-89468110
JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL -- ( / )
10.ENCIK AB RAHMAN BIN TALIB TEL :0389468941 | -
PEJABAT DEKAN -- ( / )
11.ENCIK ABANG BORHAN BIN ABANG ASHRI TEL :083-855310
BAHAGIAN KESELAMATAN -- ( / )
12.DR. ABBAS ABDOLLAHI TEL :00000
INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA -- ( / )
13.ENCIK ABBAS BIN ALIAS TEL :00000
JABATAN PENGURUSAN HUTAN -- ( / )
14.PROF. MADYA DR. ABD AL RHMAN HIKMET SHAKER AL AZAWI TEL :00000
JABATAN SURGERI -- ( / )
15.ENCIK ABD AZIZ BIN ABD RAHMAN TEL :0389466048 | 03-89471605
PUSAT ANTARABANGSA -- ( / )
16.LAr. ABD AZIZ BIN OTHMAN TEL :03-89464053 | 03-89464092
JABATAN SENIBINA LANDSKAP -- ( / )
17.ENCIK ABD GA'FAR BIN TALIP TEL :03-89467465 | 603-89466770
JABATAN SAINS ALAM SEKITAR -- ( / )
18.ENCIK ABD GHANI BIN YON TEL :03-89466066
BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR -- ( / )
19.ENCIK ABD HAKIM BIN ABDULLAH TEL :03-89467534
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU -- ( / )
20.ENCIK ABD HAMID BIN ASMAWI TEL :03-89467294 | 013-2037456
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI -- ( / )
21.ENCIK ABD KADER BIN MOHD ALIAS TEL :03-089467321 | 03-89467327
PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH -- ( / )
22.ENCIK ABD KARIM BIN HASHIM TEL :03-89471935 | 89468365
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL -- ( / )
23.ENCIK ABD KHIR BIN ABD RANI TEL :0389474811 | 0389471000
JABATAN SAINS HAIWAN -- ( / )
24.ENCIK ABD MAJID BIN HARON TEL :03-89467282 | 7284
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI -- ( / )
25.ENCIK ABD MUHAIMIN BIN AMIRUDDIN TEL :03-89468499
JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR -- ( / )
26.ENCIK ABD MUTALIB BIN YAHYA TEL :03-89468998
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN -- ( / )
27.ENCIK ABD RAHIM BIN ABD RAHMAN TEL :00000 | 03-89467353
KOLEJ MOHAMAD RASHID -- ( / )
28.PROF. MADYA IR. DR. ABD RAHIM BIN ABU TALIB TEL :0389466400 | 0389466400
JABATAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA -- ( / )
29.ENCIK ABD RAHMAN BIN IBRAHIM TEL :03- 89467358 | 03.89467358
KOLEJ KEDUA -- ( / )
30.PROF. MADYA DR. ABD RAHMAN BIN RAMLI TEL :0389466430 | 0389466446
JABATAN KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI -- ( / )
31.ENCIK ABD RASHID BIN ABD RAHMAN TEL :03-89468308
JABATAN DIAGNOSIS MAKMAL VETERINAR -- ( / )
32.PROF. MADYA DR. ABD RAUF BIN HASSAN TEL :03-89468669
JABATAN BAHASA ASING -- ( / )
33.ENCIK ABD RAZAK BIN AHMAD TEL :03-89468853 | 03-89468854
PENERBIT -- ( / )
34.ENCIK ABD. TALIB BIN DOLLAH TEL :03-89466052
BAHAGIAN AKADEMIK -- ( / )
35.Y. BHG. PROFESOR DR. ABD. WAHID BIN HARON TEL :603-89471958 | 603-89467301
JABATAN PENGAJIAN KLINIKAL VETERINAR -- ( / )
36.PROF. MADYA DR. ABDAH BINTI MD AKIM TEL :0389472301 | 89472301
JABATAN SAINS BIOPERUBATAN -- ( / )
37.ENCIK ABDOL RAHMAN BIN SHARIF TEL :03-89471189
PEJABAT DEKAN -- ( / )
38.DR. ABDOREZA SOLEIMANI FARJAM TEL :00000
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA -- ( / )
39.Y. BHG. PROFESOR DR. ABDUL AZIM BIN ABD GHANI TEL :03-89466555 | 03-89471735
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT -- ( / )
40.ENCIK ABDUL AZIZ BIN ABDUL HADI TEL :0389471283 | 03-89471283
PUSAT SUKAN -- ( / )
41.ENCIK ABDUL AZIZ BIN ESMAHIL TEL :03-89472688 | 89472688
KOLEJ TUJUH BELAS -- ( / )
42.DR. ABDUL AZIZ BIN HAIRUDDIN TEL :00000
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN -- ( / )
43.ENCIK ABDUL AZIZ BIN HARUN TEL :03-89468479 | 03-89468479
PEJABAT DEKAN -- ( / )
44.ENCIK ABDUL AZIZ BIN JANTAN TEL :03-89467352 | 03-89467353
KOLEJ KEDUA -- ( / )
45.Y. BHG. PROFESOR DR. ABDUL AZIZ BIN SAHAREE TEL :00000
JABATAN PENGAJIAN KLINIKAL VETERINAR -- ( / )
46.ENCIK ABDUL FADZIL BIN SUHAIMI TEL :00000
PEJABAT DEKAN -- ( / )
47.ENCIK ABDUL GHAFFAR BIN OTHMAN TEL :03-89467429 | 013-6940471
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI -- ( / )
48.ENCIK ABDUL HADI BIN ABD RASHID TEL :03-89467367 | 0389467368
KOLEJ CANSELOR -- ( / )
49.DR. ABDUL HADI BIN ABDUL MANAP TEL :0389472300
JABATAN PERUBATAN KELUARGA -- ( / )
50.ENCIK ABDUL HADI BIN ABDUL RAHMAN TEL :00000
PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER -- ( / )
1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] [Next]