Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Penyelidikan » Struktur Penyelidikan » Pusat Penyelidikan
Pusat Penyelidikan


Pusat Penyelidikan Hidupan Liar

 Fakulti


 Perubatan Veterinar


 Fokus Utama

 • Konservasi  ke atas burung terutama pheasant dan ayam hutan serta haiwan yang terdapat di Malaysia. 
 • Menjalani penyelidikan terhadap pembiakan burung dan haiwan kecil yang terancam. 
 • Menjadikan UPM terkenal  sebagai hub penyelidikan hidupan liar di rantau ini. 
 • Mengatur dan menjalankan beberapa projek pembangunan di UPM seperti Model sanctuary bagi hidupan liar untuk taman dalam bandar, projek menghijaukan kampus UPM (wildlife corridors) dan projek merawat dan melatih burung–burung raptor dan  dilepas semula ke habitat asalnya.  
 • Penyelidikan akan menumpu kepada penyelidikan asas atau fundamental, iaitu, biologi hidupan liar yang dipilih. Ini akan merangkum behaviour, genetics, breeding, health dan pemakanan. 
 • CoE ini akan fokus juga ke atas satu-satu spesies hidupan liar dalam habitat semulajadi nya. 

 Hubungi Kami

 Prof. Dato’ Dr. Abdul Rani Bahaman 
     Tel: 03-8946 3445 
 Emel: rani@vet.upm.edu.my 

 Pautan

 


Pusat Penyelidikan Penyakit Ruminan

 Fakulti


 Perubatan Veterinar

 Fokus Utama

 • Penyakit ruminan berkepentingan ekonomi dan impak kepada kesihatan ruminan dan manusia (zoonosis). 
 • Patogenesis penyakit dan penghasilan vaksin pencegahan serta rawatan  terkini (herba dan lain-lain). 
 • Pusat rujukan data/ keputusan penyelidikan yang belum diterokai/terkini sebagi rujukan oleh masyarakat dunia.
 • Latihan penyelidikan untuk siswazah tempatan dan antarabangsa untuk melahirkan seramai mungkin kepakaran dalam penyakit ruminant.

 Hubungi Kami

 Prof. Madya Dr. Jasni Sabri  
    Tel: 03-8946 3890 / 3448 / 3442 /
          019-4885657 
 Emel: jasni@vet.upm.edu.my
          ayahandajasni@gmail.com 

 Pautan

 


Pusat Penyelidikan Perumahan

 Fakulti

 
 Kejuruteraan
 

 Fokus Utama

 • Sistem Binaan Industri (IBS), Koordinasi Modular. 
 • Affordable quality housing designs. 
 • Perumahan hijau &Smart-Eco. 
 • Bahan binaan. 
 • Penuaian air
 • Sistem asas & bumbung.
 • Reka bentuk rintang gempa bumi.

 Hubungi Kami

 Prof. Dato’ Ir. Abang Abdullah Abang Ali 
     Tel: 03-8947 6380 / 7850 
 Emel: aaaa@eng.upm.edu.my 

 Pautan

 http://hrc.eng.upm.edu.my/


Pusat Penyelidikan Keselamatan Makanan

 Fakulti

 
 Sains dan Teknologi Makanan
 

 Fokus Utama

Keselamatan dan Kualiti Makanan dalam bidang berikut:
• Kontaminan Makanan
• Penambah Makanan
• Toksin Semulajadi
• Patogen
• Biosensor
• Alergen Makanan
• Mikologi
• Toksikologi
• Bahan Penghubung Makanan
• Keselamatan Pemakanan
• Logam Berat
• Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan
• Penilaian Risiko
• Jangka Hayat Makanan

 Hubungi Kami

 Prof. Dr. Jinap Selamat 
     Tel: 03-89468420/8378 
 Emel: jinap@food.upm.edu.my; fosrec@food.upm.edu.my

 Pautan

 http://www.food.upm.edu.my/fosrec/


Pusat Penyelidikan Kajian Penggunaan Lestari

 Fakulti

 
 Ekologi Manusia
 

 Fokus Utama

 • Keselamatan Pengguna 
 • Kepuasan Pengguna 
 • Perlindungan Pengguna
 • Gaya Hidup Lestari 
 • Penilaian Barangan/Perkhidmatan  
 • Pengurusan Sumber 

 Hubungi Kami

 Dr. Norhasmah Sulaiman 
     Tel: 03-89467106 
 Emel: norhasmah@putra.upm.edu.my  

 Pautan

 

 

Pusat Penyelidikan Keluarga, Remaja dan Kanak-kanak (FACE)

 Fakulti

 
 Ekologi Manusia
  

 Fokus Utama

 • Perkembangan, pendidikan dan penjagaan kanak-kanak
 • Masalah perkembangan remaja seperti seksualiti, depresi, dan penderaan
 • Perkahwinan, kekeluargaan, dan keibubapaan. 

 Hubungi Kami

 Dr. Siti Nor Yaacob 
     Tel: 03-8946 7088 
 Emel: sitinor@putra.upm.edu.my 

 Pautan

 

 

Pusat Penyelidikan Sains Katalisis dan Teknologi (PutraCAT)

 Fakulti

 
 Sains
 

 Fokus Utama

 • Pengoksidaan selektif, tenaga boleh diperbaharui, penukaran biojisim
 • Fotopemangkinan, bahan kimia, semikonduktor
 • Nanomaterial, hibrid komposit nano, ppu nano, bahan berliang nano
 • Campuran pemangkin logam oksida
 • Campuran pemangkin logam oksida, elektrolit pepejal
 • Pemangkin sel bahan api / elektrokimia

 Hubungi Kami

 Prof. Dr. Mohd Zobir Hussein 
     Tel: 03-89467547/6801 
 Emel: mzobir@science.upm.edu.my  

 Pautan

 http://www.escience.upm.edu.my/putracatpengenalan

 

Pusat Penyelidikan Forensik Alam Sekitar

 Fakulti

 
 Pengajian Alam Sekitar
  

 Fokus Utama

 • Antibiotik di persekitaran 
 • Pengangkutan logam secara hidrokimia 
 • Chemometrics dan PCA (Environmetrics) 
 • Pencemaran logam berat 
 • Pencemaran polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
 • Pencemaran persistent organic pollutants (POPs) 

 Hubungi Kami

 Dr. Ahmad Zaharin Aris 
    Tel: 03-8947 7455 / 1438 / 1440 
 Emel: zaharin@env.upm.edu.my
          azaharin@gmail.com  

 Pautan

 http://www.env.upm.edu.my/env_en/forensik.jsp

 

Pusat Penyelidikan Rangkaian Wayarles dan Fotonik

 Fakulti

 
 Kejuruteraan 
 

 Fokus Utama

 • Peranti wayarles, rangkaian pengesan tanpa wayar, Transmisi Rangkaian Wayarles, Rangkaian Fotonik, Peranti Fotonik dan Penghantaran & Perambatan optik

 Hubungi Kami

 Prof. Madya Dr. Ing. Ahmad Fauzi Abas 
     Tel: 03-8946 6283 
 Emel: fauzi@eng.upm.edu.my 

 Pautan

 http://webed.eng.upm.edu.my/wipnet/

 

Pusat Penyelidikan Sains Ekosistem Hutan Tropika

 Fakulti

 
 Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB 
 

 Fokus Utama

 • Tumbuh-tumbuhan Sains / Ekologi
 • Mikroiklim hutan
 • Sains tanah
 • Flora dan fauna akuatik
 • Perosak dan penyakit
 • Hidupan liar
 • Perhutani / pertanian pindah
 • Sumber air
 • Ekopelancongan (rekreasi luar)

 Hubungi Kami

 Dr. Seca Gandaseca  
     Tel: 086-855 473 
 Emel: seca@btu.upm.edu.my 

 Pautan

 

 

Pusat Penyelidikan Teknologi Perladangan Pintar

 Fakulti

 
 Kejuruteraan 
 

 Fokus Utama

 • Kejuruteraan Pertanian Presis
 • Automasi & Robotik Pertanian
 • Kejuruteraan Pengairan dan Saliran

 Hubungi Kami

 Prof. Ir. Dr. Mohd Amin Mohd Soom 
     Tel: 03-8946 6427 
 Emel: amin@eng.upm.edu.my 

 Pautan

 http://www.smartfarming.upm.edu.my/

  

Pusat Inovasi Aeroangkasa Malaysia

 Fakulti

 
 Kejuruteraan
 

 Fokus Utama

 • Kolaborasi penyelidikan dalam industry aeroangkasa bersama EADS/Airbus dan Rolls-Royce Plc (reka bentuk produk, proses pembuatan, bahan baru, kejuruteraan permukaan, dan integrasi sistem) 

 Hubungi Kami

 Dekan Fakulti Kejuruteraan 
 Universiti Putra Malaysia 
     Tel: 03-8942 6262 
 Emel: dean@eng.upm.edu.my

 Pautan

 http://www.smartfarming.up.edu.my

 http://www.smartfarming.upm.edu.my/


Kemaskini Terakhir 02 12 2015 ( hairul_nizam )