Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Penyelidikan » Perkhidmatan Penyelidikan » Pengurusan Penyelidikan
Pengurusan Penyelidikan

Apabila penyelidikan menjadi keutamaan dalam sesebuah entiti, keperluan cabang penyelidikan untuk menguruskan dan memudahkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan menjadi penting. Di UPM, semua kakitangan akademik diharapkan untuk melaksanakan program penyelidikan yang aktif. Untuk mencapai matlamat ini, universiti menawarkan pelbagai struktur untuk menyokong mereka dalam pembangunan dan penyelenggaraan program penyelidikan yang berkualiti dan satu daripadanya ialah cabang  pengurusan penyelidikan . Dalam menguruskan penyelidikan yang dijalankan oleh entiti, Bahagian  Pengurusan Penyelidikan  akan melaksanakan fungsi yang akan membantu meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan penemuan penyelidikan dan output yang berkualiti . Di UPM, cabang  pengurusan penyelidikan dikendalikan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan(RMC).

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) secara rasminya ditubuhkan pada  Mei 2000 untuk menggantikan Unit Penyelidikan  Universiti yang ditubuhkan pada  1992. RMC menggerakkan pengurusan penyelidikan dan meningkatkan impak keseluruhan penyelidikan untuk memperluas kerjasama dan mengukuhkan perkongsian dengan universiti penyelidikan bertaraf dunia yang lain.

Peranan dan fungsi RMC adalah untuk meningkatkan dan memperkukuh sistem pengurusan penyelidikan terkini dengan menggiatkan usaha R & D untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan, supaya dapat menghasilkan  penyelidikan dan output yang berkualiti. Peranan RMC juga adalah untuk meningkatkan usaha sama R & D  antara agensi R & D awam dengan sektor swasta untuk memudahkan pengkomersilan penemuan penyelidikan. RMC juga bertujuan untuk memfokuskan  penyelidikan utama yang mempunyai kepentingan strategik kepada negara dan membangunkan inisiatif multi disiplin. Ia menggalakkan  kerjasama sinergi dalam bidang utama seperti teknologi maklumat, nanoteknologi dan bioteknologi / satelit penyelidikan BioValley selaras dengan wawasan negara untuk menghasilkan Pemenang Hadiah Nobel Laureate pada  2020 .

RMC juga mewujudkan kesedaran penyelidikan dengan menganjurkan kursus Pengurusan Penyelidikan, bengkel  paten dan memberikan pengiktirafan kecemerlangan melalui acara khas seperti anugerah pameran R & D antara universiti  dan lain-lain.  Oleh itu, RMC bersedia untuk memainkan peranan sebagai jentera penggerak. Secara tekal,RMC mempelbagaikan, mempromosi dan mengkomersialkan hasil penyelidikan UPM. Misi RMC adalah amat jelas, iaitu memastikan bahawa sumber pembiayaan mencukupi, dan kerjasama dengan universiti bertaraf dunia yang lain dapat ditingkatkan.

Diketuai oleh seorang pengarah penyelidikan, RMC dibantu oleh empat timbalan pengarah dengan fungsi tugas khas yang melaporkan terus kepada Timbalan Naib Canselor(Penyelidikan dan Inovasi) dan juga sebagai  sekretariat kepada Jawatankuasa Penyelidikan Universiti. Jawatankuasa 

Pengurusan RMC terdiri daripada timbalan pendaftar, pegawai pentadbiran, editor, pegawai penyelidik, penganalisis sistem, dan kakitangan sokongan. RMC memupuk persekitaran dengan memastikan bahawa fakulti, sekolah,institut penyelidikan dan sekutunya telah disediakan dengan perkhidmatan sokongan yang cekap berkaitan pentadbiran, penyelidikan dan dibekalkan dengan maklumat terkini tentang sumber pembiayaan dan prosedur geran.

Matlamat

» Meningkatkan dan mempelbagaikan sumber pembiayaan penyelidikan UPM;

» Mengukuhkan penyelidikan pelbagai disiplin untuk mencapai output sains penerbitan,

» Memproduksikan komersial & paten, dan

» Menyediakan sumber manusia yang diperlukan untuk pembangunan negara.

» Membina dan menggalakkan kerjasama penyelidikan strategik dengan industri dan masyarakat;

» Merealisasikan matlamat UPM untuk menjadi universiti yang pertama antara 5* yang terulung di Malaysia sebagai  universiti penyelidikan intensif dengan meningkatkan kerjasama dengan universiti lain bertaraf dunia.

Sila ke laman sesawang Pusat Pengurusan Penyelidikan untuk maklumat lebih
lanjut.

Kemaskini Terakhir 31 05 2012 ( kalpana )

LIHATJUGA

Polisi Penyelidikan»

Pusat Pengurusan Penyelidikan»


Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
Tower II UPM-MTDC Technology Centre
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 1606
Faks: +603-8945 1596