Halaman Selamat Datang
Isnin, Ogos 20, 2018 
Penyelidikan » Prasarana Penyelidikan » Laboratori & Peralatan Penyelidikan
Laboratori & Peralatan Penyelidikan

Inkubator Penyelidikan di UPM

Pusat Teknologi UPM-MTDC ialah yang pertama dalam siri pusat inkubasi teknologi kerajaan yang ditubuhkan dalam kampus universiti di Malaysia. Pusat ini diwujudkan untuk memperkukuh jalinan perhubungan antara universiti/institusi penyelidikan dengan industri, dengan tujuan utamanya menghidupkan serta mempromosikan hasil komersil penyelidikan melalui kerjasama dengan industri. Orkid Life Sdn Bhd, sebuah syarikat rakan kerjasama UPM, ialah entiti pertama yang memanfaatkan kemudahan inkubator yang disediakan di Pusat Teknologi UPM-MTDC.

 

Makmal Penyelidikan di UPM

Fakulti / Institut/ Akademi

Jenis Makmal

Fakulti Perubatan Veterinar

Biologi
Parasitologikal
Histopatologi

Fakulti Perhutanan

Herbarium
Anatomi

Fakulti Alam Sekitar

Makmal Peralatan Khas 1-5 (ICP-MS)

 

 

Fakulti Sains Makanan dan Pertanian

Pemuliharaan-Cyro dan Kultur Tisu
Patologi
Biologi Air
Parasitologi
Genetik Kehutanan
Biologi Perhutanan

Penyimpanan/Pemeliharaan Haiwan Liar

Analisis Kimia

Biologi Molekul

Analitikal

 

Fakulti Sains Biomolekular dan Bioteknologi

Enzimologi
Bio-Perubatan

Toksikologi
Biokimia Pemakanan
Bioteknologi Tanaman
Proteomik
Kultur Tisu Haiwan
Bioteknologi Mikrobial
Transformasi Tanaman
Biologi Molekular
Teknologi Enzim
Instrumentasi
Bioteknologi Industri

Industri Logi
Biojisim
Bioteknologi Alam Sekitar
Teknologi
Analitikal

Mikologi
Virologi Molekular
Yayasan Bioteknologi
Bakteriologi

 

Fakulti Kejuruteraan

Bahan & Struktur
Aeroangkasa
Kekuatan Bahan
Pencirian Bahan

Institut Simpanan Biosains Kimia (Pelarut Organik)


Pusat Simpanan Sisa

Kimia Kimia Jangka Pendek
UPM-MAKNA Penyelidikan Kanser
Satelit (Kanser Genetik)
Kromatografi
Analisis Genetik
Bank Ekstrak
Makmal Basah
Bilik Emparan
Bilik Analisis Kimia
Bilik Kultur Sel
Penyelidikan E-Ory

Kualiti air
Bioteknologi Marin
Biodiversiti Marin
Bioproses 1&2

Unit Koleksi Kultur Microbial
Unit Teknologi Penapaian
Unit Mikroskopi
Sintesis Organik
Fitokimia
Mekanisme Bioassay dan Dadah

Fitoteknologi

Unit Spektroskopi
Kultur Tisu Tanaman/Tumbuhan
Pembangunan Produk
Herbarium & Botani

Institut Tanaman Tropika

Pembiakan Haiwan
Pengurusan Serangga dan Jangkitan
Biologi Molekular
Bioteknologi Tanaman
Fisiologi Tanaman dan Bio-kompos
Pembajaan Tanah dan Makanan Ruji
Fisiologi
Institut Teknologi Termaju
Teknologi Penanaman Cekap
Bahan Termaju dan Teknologi Nano
Pemodelan Spatial dan Numerik
Tenaga Semula dan Tenaga Alternatif
Makmal Sistem Pintar

Institut Penyelidikan Produk Halal

Analisis Halal

Akademi Sukan

Pembangunan Sukan
Prestasi Fizikal & Analisis Kemahiran

 

Kemaskini Terakhir 02 07 2012 ( hairul_nizam )

LIHATJUGA

Taman Konservatori Pertanian UPM»


Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
Tower II UPM-MTDC Technology Centre
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 1606
Faks: +603-8945 1596

UPM Research & Development Sdn. Bhd.
Block F2, UPM-MTDC Technology Centre
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8941 7285
Faks: +603-8942 9150