Halaman Selamat Datang
Isnin, Ogos 20, 2018 
Penyelidikan » Penyelidikan di UPM » Kekuatan
Kekuatan

Keperluan pendekatan multi disiplin dalam penyelidikan membawa kepada kluster kepakaran di UPM.  Terdapat 6 kluster penyelidikan,yang  setiap satunya merangkumi beberapa fakulti dan institut.


Enam kluster penyelidikan ialah:

» Pertanian
» Makanan
» Perhutanan dan Alam Sekitar
» Kesihatan
» Sains Sosial
» Sains, Teknologi dan Kejuruteraan


Daripada enam kluster,  bidang penyelidikan spesifik yang dikenal pasti ialah:

» Tanaman Makanan 
» Tanaman Perladangan 
» Haiwan dan Akuakultur Pengeluaran
» Bio-kesihatan
» Produk Bio ditambah nilai 
» Tenaga Alternatif diperbaharui
» Produk Hutan Tropika
» Produk Halal

Bidang tumpuan kumpulan penyelidik UPM pada masa hadapan iaitu:

 Pertahanan dan Keselamatan
strategik dan dasar pengajian, keselamatan siber, kriminologi dan forensik, teknologi pertahanan, pengurusan pertahanan , aeroangkasa dan maritim

 Keselamatan Makanan
kebolehdapatan, ketersediaan, penggunaan dan kestabilan tanaman, haiwan dan akuakultur

 Pengilangan maju dan ditambah nilai
pembangunan, pengujian dan pembuatan produk berasaskan bio dengan menggunakan teknologi baru dan sistem pengilangan pintar

 ICT
kandungan, komunikasi dan infrastruktur

 Perubatan tropika
pengurusan, mekanisma, bio mencarigali, aplikasi dan pembangunan produk

 Pemanasan Global
pemuliharaan alam sekitar, pengangkutan, sisa, komuniti karbon yang rendah, keselamatan dan keselesaan, dan kecekapan tenaga

 Penyakit berjangkit
pengurusan, mekanisma, campur tangan masyarakat, peluang jangkitan, diagnostik

 Tenaga, Air dan Keselamatan
bahan mentah, sederhana dan cara penyimpanan dan pengangkutan, peraturan yang dicadangkan, prosedur keselamatan dan program pendidikan  

 Produk Halal
produk, proses dan alternatif, polisi dan pengurusan, sosio-budaya, dan analisis dan pengesahan

 Pengangkutan dan Mobiliti
reka bentuk, pemasangan dan pengujian kenderaan yang terdiri daripada kawalan elektronik pintar, kuasa elektrik dalaman kenderaan ,  CNGDI-hibrid elektrik luaran kenderaan, membina persekitaran yang sesuai untuk kenderaan  tertutup, sistem transmisi, keistimewaan enjin bio-bahan api dan modul latihan

 Warisan manakan dan kebudayaan
budaya dan sosiologi pemakanan, gelagat pengguna, pemasaran makanan, kualiti makanan, makanan segera yang inovatif, keusahawanan makanan, polisi makanan dan informasi teknologi komunikasi.

 Risiko Tadbir Urus

penentuan risiko / bahaya, analisis, pengurangan dan isu-isu tadbir urus

 Penyakit kronik dan Kurang Upaya
penuaan dan kecacatan

 Pembangunan dan Pendidikan Kanak-kanak 
holistik optimum kanak-kanak (fizikal, emosi, sosial dan kognitif) pembangunan dan pendidikan

  Keselamatan Makanan
strategi untuk mengawal dan mengurangkan bahaya keselamatan makanan dan membangunkan kaedah, pangkalan data dan penunjuk bagi makanan yang lebih selamat dengan menggunakan  pendekatan sains dan bukan sains

 Pengetahuan tradisional
perspektif perubatan agama, pengawetan makanan dan teknologi pemuliharaan,pemeliharaan identiti budaya yang unik dan seni tradisional, budaya rakyat dan alam sekitar yang mampan untuk penempatan, serta merangka undang-undang untuk melindungi hak-hak pengetahuan orang asli

 Biodiversiti dan dan Pemuliharaan hidupan Liar 
Menentu ukur, menilai ekonomi dan penggunaan sumber biodiversiti

 Gangguan neurodegenerative

epidemiologi, penyiasatan klinikal, neurobiologi, penyelidikan sel tunjang, terapeutik dan strategi intervensi

Kemaskini Terakhir 29 05 2012 ( kalpana )


Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 1002
Faks: +603-8945 1646

Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
Tower II UPM-MTDC Technology Centre
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 1606
Faks: +603-8945 1596

UPM Research & Development Sdn. Bhd.
Block F2, UPM-MTDC Technology Centre
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8941 7285
Faks: +603-8942 9150