Halaman Selamat Datang
Isnin, Mei 01, 2017 

NOTIS HAK CIPTA

1. Kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Laman Web ini, UPM adalah pemilik hak cipta semua susun atur, teks, imej, grafik, audio, video dan apa-apa perkara lain yang membawa kepada penciptaan/penghasilan Laman Web ini ("Bahan-bahan Hak Cipta").

2. Tiada satupun Bahan-bahan Hak Cipta boleh diterbitkan semula, disalin atau diubahsuai secara keseluruhan atau sebahagiannya, dalam apa cara atau medium sekalipun tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada UPM.

3. Kami menafikan sebarang liabiliti yang mungkin timbul yang berkaitan dengan Bahan-bahan Hak Cipta.