Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Antarabangsa » Kerjasama Global » Afiliasi Antarabangsa
Afiliasi Antarabangsa


UPM mengorak langkah ke arah menjadi sebuah universiti terkemuka dunia dengan mempunyai standard akademik yang diiktiraf diperingkat tempatan dan antarabangsa melalui jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai rakan kongsi serta penyertaan yang aktif dalam rangkaian global dan persatuan antarabangsa.

Melalui penglibatan dalam persatuan antarabangsa, UPM mampu menjadi institusi pengajian tinggi yang mempunyai program pengajian dan penyelidikan yang bersifat global. Fakulti, institut penyelidikan dan pusat yang terdapat di UPM mempunyai rangkaian interaksi untuk berkerjasama dalam bidang akademik dan penyelidikan dengan ahli-ahli persatuan antarabangsa yang lain. Tambahan pula, pelajar dan staf UPM berpeluang untuk mendapat pendedahan terhadap  perbezaan budaya, isu global dan teknik berkomunikasi dengan pelbagai bangsa.

UPM merupakan ahli pelbagai persatuan antarabangsa iaitu:

Afrika
Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW)

Amerika
Commonwealth Association for Public Administration and Management (CAPAM)
Association of University Technology Managers (AUTM) 

Asia
University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
Seameo Regional Center For Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)
Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU)
The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL)
The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)
Asia-Pacific Association Of Agricultural Research Institutions (APAARI)
ASEAN University Network (AUN) 

Eropah
Association of Commonwealth Universities (ACU)
Asean-European University Network (ASEA UNINET)
International Association of Universities (IAU)
International Council Of Museums (ICOM)
EU-Malaysia Chamber of Commerce & Industry (EUMCCI)
Committee on Sapace Research (COSPAR)
 


 

Kemaskini Terakhir 03 05 2016 ( hairul_nizam )


Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6024
Faks: +603-8943 2516

Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
Tingkat 3, Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 2051 / 6003
Faks: +603-8943 1296 / +603-8948 7273