Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
ANTARABANGSA


Mencipta Peluang, Membina Rangkaian

Wawasan global kami pada dasarnya adalah memastikan jalinan perhubungan yang mantap di antara Universiti dengan masyarakat setempat serta komuniti serantau. Komuniti UPM dilihat sebagai suatu entiti global yang sentiasa menjalinkan hubungan antarabangsa dan berkongsi kepakaran dalam pelbagai bidang di persada dunia dan pastinya menyalurkan idea-idea bermanfaat kepada komuniti tempatan untuk kehidupan yang cemerlang.

Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6024
Faks: +603-8943 2516

Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
Tingkat 3, Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : +603-8946 6003 / 6013 / 6014
Faks : +603-8948 7273 / +603-8942 2609

Pusat Antarabangsa
Universiti Putra Malaysia
Bangunan CII, Jalan Pongomia (Berdekatan Jabatan Muzik)
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
Tel: 603-8946 7972
Faks: 603-8656 3539

Pusat Alumni
Bangunan C13
Lorong Pongamia 3
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang, Selangor
Tel : +603-8946 6079
Faks : +603-8656 6933
Rangkaian Global

UPM sentiasa komited untuk membina reputasi global sebagai peneraju di dalam pengajian tinggi dan penyelidikan. Demi merealisasikan wawasan ini, pihak Universiti telah menubuhkan rangkaian dengan membuka peluang...lagi

Mobiliti Pelajar

Kerjasama Global

Usahasama yang kukuh dengan agensi-agensi kerajaan dan badan-badan berkaitan di peringkat serantau seperti Jabatan Pertanian Malaysia sememangnya penting dan mereka telah banyak membantu menyimpulkan jalinan UPM...lagi

Kolaborasi Antarabangsa
Afiliasi Antarabangsa

Alumni Antarabangsa

Pusat Alumni di Universiti menyediakan pelbagai inisiatif dengan menjalin kerjasama seumur hidup di antara Universiti dan telah mempunyai lebih dari 48,000 alumni yang boleh dihubungi di Malaysia dan luar negara.


Jaringan Alumni
Chapter Antarabangsa
Pusat Alumni

Anugerah & Pencapaian

Para pelajar, penyelidik, fakulti dan jabatan UPM yang cemerlang di dalam pelbagai bidang dipaparkan di sini. Halaman ini memperlihatkan segala anugerah yang diterima oleh ahli komuniti UPM di dalam konteks antarabangsa.


Maklumat Lengkap

Pelajar Antarabangsa

Kepelbagaian bangsa dan budaya adalah antara nilai yang kita hargai, di mana UPM mempunyai rekod baik dalam melindungi kepentingan pelajar antarabangsa yang datang daripada pelbagai lapisan sosial, etnik dan latar belakang.


Visa & Pas
Persatuan Pelajar Antarabangsa (UPMISA)

      Kembali ke utama  |  Kembali ke atas