Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Akademik » Prasiswazah » Program Pengajian
Program Pengajian

UPM ialah sebuah Universiti yang menawarkan program pengajian dalam pelbagai bidang dan disiplin. Program pengajian yang ditawarkan pada peringkat Ijazah Bacelor, Diploma & Asasi Sains Pertanian mengikut Fakulti adalah seperti yang berikut :-

FAKULTI  PERTANIAN

PG11              Bacelor Sains Pertanian
PG14              Bacelor Sains Hortikultur
PP05              Bacelor Sains (Perniagaantani)
PG27              Bacelor Pertanian (Akuakultur)
PG32              Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)

FAKULTI  PERHUTANAN

PG12              Bacelor Sains Perhutanan
PY11              Bacelor Sains Teknologi Kayu
PG47              Bacelor Sains Taman Dan Rekreasi

FAKULTI  PERUBATAN  VETERINAR

PM01              Doktor Perubatan Veterinar

FAKULTI  PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

PM00              Doktor Perubatan
PM02              Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
PM05              Bacelor Sains (Dietetik)
PM09              Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
PM10              Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
PM12              Bacelor Kejururawatan

FAKULTI  EKOLOGI  MANUSIA

PA05              Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
PP02              Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
PP33              Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)
PP34              Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat)
PP20              Bacelor Pengajian Pengguna

FAKULTI  EKONOMI DAN PENGURUSAN

PE00              Bacelor Ekonomi
PE02              Bacelor Perakaunan
PP06              Bacelor Pentadbiran Perniagaan

FAKULTI   KEJURUTERAAN

PK01              Bacelor Kejuruteraan (Awam)
PK02              Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
PK03              Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
PK05              Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
PK08              Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
PK15              Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
PK16              Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
PK17              Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

PG09              Bacelor Sains Dan Teknologi Makanan
PG17              Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
PG18              Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 

FAKULTI  PENGAJIAN PENDIDIKAN

PT09               Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
PT03               Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
PT04               Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
PT05               Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
PT06               Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
PT07               Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
PT09               Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
PT41               Bacelor Pendidikan (Pendidikan Moral)
P020               Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan

FAKULTI SAINS


Bacelor Sains (Kepujian)

PS02              Major Biologi
PS08              Major Matematik
PS09              Major Statistik
PS15              Major Fizik
PS28              Major Kimia
PS29              Major Kimia Perindustrian
PS30              Major Kimia Petroleum
PS36              Major Sains Bahan
PS37              Major Sains Instrumentasi

Bacelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian)

PT11               Major Biologi
PT12               Major Fizik
PT13               Major Kimia
PT14               Major Matematik

FAKULTI  REKABENTUK DAN SENIBINA

PH00              Bacelor Seni Bina
PH02              Bacelor Seni Bina Landskap
PH03              Bacelor Sains Seni Bina
PH12              Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

FAKULTI  BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

PA02              Bacelor Komunikasi

Bacelor Sastera

PB00              Bahasa Inggeris
PB03              Bahasa dan Linguistik Melayu
PB06              Kesusasteraan Melayu
PB07              Kesusasteraan Inggeris

Bacelor Sastera (Bahasa Asing)

PB04              Pengkhususan Bahasa Mandarin
PB05              Pengkhususan Bahasa Arab
PB08              Pengkhususan Bahasa Perancis
PB09              Pengkhususan Bahasa Jerman

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bacelor Sains Komputer

PC04              Pengkhususan Sistem Komputer
PC09              Pengkhususan Multimedia
PC10              Pengkhususan Kejuruteraan Perisian
PC11              Pengkhususan Rangkaian Komputer

FAKULTI  BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL

Bacelor Sains (Kepujian)

PG07              Bioteknologi
PS26              Biokimia
PS27              Mikrobiologi
PS71              (Biologi Sel dan Molekul)

FAKULTI  PENGAJIAN ALAM SEKITAR

PG46              Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
PP43              Bacelor Pengurusan Alam Sekitar

FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (UPM Kampus Bintulu, Sarawak)

PG30              Bacelor Sains Bioindustri
P2050            Diploma Pertanian
P2051            Diploma Perikanan
P2052            Diploma Perhutanan
P2053            Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan
P2055            Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
P2056            Diploma Perniagaantani
P2450            Diploma Kejuruteraan Pertanian
Persediaan Diploma

PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN

P0050            Asasi Sains Pertanian

UPM turut menawarkan program prasiswazah untuk pelajar antarabangsa. Untuk maklumat lanjut berkenaan program prasiswazah (antarabangsa), sila klik di sini.

Kemaskini Terakhir 02 12 2015 ( hairul_nizam )

LIHATJUGA

Pengajian Jarak Jauh»

Pusat Pengajian Asasi»


Bahagian Akademik
Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6060
Faks: +603-8942 6469