Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Akademik » Entiti Akademik » Fakulti
Fakulti

Di UPM terdapat 16 buah fakulti yang menyediakan pelbagai program pengajian yang menepati pasaran semasa. Status swaakreditasi yang dianugerahkan kepada UPM juga telah memberikan impak terhadap penawaran program pengajian yang berkualiti di samping melonjakkan nama UPM sebagai sebuah Universiti Penyelidikan yang unggul di negara ini.

Berikut ialah senarai fakulti yang terdapat di UPM :-
 
»Fakulti Pertanian
»Fakulti Perhutanan                                                                             
»Fakulti Perubatan Veterinar
»Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
»Fakulti Kejuruteraan
»Fakulti Pengajian Pendidikan
»Fakulti Sains                                                                                        
»Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
»Fakulti Ekologi Manusia
»Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
»Fakulti Rekabentuk dan Senibina
»Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
»Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
»Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
»Fakulti Pengajian Alam Sekitar
»Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (UPMKB)
 

Kemaskini Terakhir 02 12 2015 ( hairul_nizam )


Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : +603-8946 6024
Faks : +603-8943 2516

Bahagian Akademik
Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : +603-8946 6059
Faks: +603-8942 6469