Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Akademik » Entiti Akademik » Akademi Sukan
Akademi Sukan

Secara dasar, tujuan penubuhan Akademi Sukan adalah untuk menawarkan khidmat perundingan profesional kepada badan dan organisasi sukan negara. Visi akademi adalah sebagai pusat rujukan kecemerlangan sukan bertaraf dunia. Manakala misi pula ialah penjanaan pengetahuan dan pengaplikasian teknologi yang relevan untuk meningkatkan prestasi sukan.

Kewujudan Akademi Sukan juga berlandaskan hasrat menjadi pusat rujukan utama bagi sukan berprestasi tinggi dan mendapat pengiktirafan sukan antarabangsa yang berorientasikan aplikasi teknologi tinggi. Peranan yang dipegang oleh Akademi ini juga  berbeza daripada organisasi sukan yang lain.

Objektif Akademi Sukan adalah meliputi penawaran latihan bertaraf profesional kepada badan sukan dan masyarakat untuk menambahkan sumber manusia terlatih dalam bidang sukan, mewujudkan jaringan penyelidik di samping menjana dan menyebarkan dapatan kajian saintifik untuk mempermantap program latihan dalam bidang sains sukan serta menjadi pusat rujukan utama yang menawarkan khidmat rundingan dalam aspek yang berkaitan kecemerlangan sukan. Segala program yang dilaksanakan adalah untuk memperkaya  sumber berkaitan kecemerlangan sukan negara.

Kemaskini Terakhir 11 06 2012 ( ali_bakri )


Akademi Sukan 
Universiti Putra Malaysia 
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 1134 
Faks: +603-8947 1126