Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
AKADEMIK


Mendinamikkan Kehidupan melalui Penyebaran Ilmu

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UPM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya, iaitu menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa, UPM sentiasa menitikberatkan kandungan program yang ditawarkan bertepatan dengan pasaran kerja semasa.


Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6024
Faks: +603-8943 2516

Bahagian Akademik
Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6060
Faks: +603-8942 6469

Sekolah Pengajian Siswazah
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 4225
Faks: +603-8946 4232


Pusat Asasi Sains Pertanian
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6998 / 6999
Faks: +603-8946 6997

Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : +603-8946 6112
Faks : +603-8946 6043

Prasiswazah

UPM menawarkan program sepenuh masa kepada calon yang layak kepada pemegang STPM/Setaraf, Matrikulasi/Asasi, pemegang Diploma/kelayakan setaraf sebagai syarat kemasukan Ijazah Sarjana Muda UPM. Sementara itu, pemegang SPM/kelayakan setaraf akan...lagi

Kemasukan
Kalendar Akademik
Program Pengajian
Pengajian Jarak Jauh
Pengajian Asasi

Pasca Siswazah

UPM menawarkan pelbagai program pengajian pascasiswazah sebagai langkah untuk menjadikan Malaysia hab kecemerlangan pengajian tinggi pada peringkat serantau dan antarabangsa. UPM sentiasa berusaha untuk melahirkan...lagi

Sekolah Pengajian Siswazah
Pengajian Jarak Jauh

Entiti Akademik

Di UPM, terdapat entiti akademik yang ditubuhkan secara berasingan untuk menjalankan aktiviti akademik mengikut objektifnya, iaitu enam belas (16) fakulti, termasuk Kampus Bintulu, Sarawak; sembilan (9) institut, satu (1) akademi, dua (2) sekolah...lagi

Fakulti
Pusat Asasi Sains Pertanian
Akademi Sukan
Sekolah Pengajian Siswazah
UPM Education & Training

Perkhidmatan Akademik

UPM menyediakan perkhidmatan akademik kepada para pensyarah dan pelajar untuk memperkukuh keberkesanan urus tadbir pembelajaran dan pengajaran.


Pusat Pembangunan Akademik
Polisi Pengajaran & Pembelajaran
Sistem Pengurusan Pembelajaran Putra (Putra LMS)
Putra Sarjana

      Kembali ke utama  |  Kembali ke atas