Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
JARINGAN


Menjulang Ilmu, Memacu Ekonomi

UPM memahami keperluan bagi pelajar untuk menjadi sebahagian daripada dunia realiti dalam perniagaan dan komuniti. Memperkasakan komuniti kampus dengan mewujudkan peluang-peluang untuk menceburi bidang perniagaan dan masyarakat amnya adalah penting dalam penyediaan perspektif keusahawanan kepada teras pendidikan dan penyelidikan Universiti.

Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri & Masyarakat)

Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 1188 / 1193
Faks: +603-8947 1257/1259

Pusat Transformasi Komuniti Universiti
Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8947 1805 / 1801 / 1810
Faks: +603-8946 4107/4114

UPM Holdings Sdn Bhd
Block F2, UPM-MTDC Technology Centre,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : +603-89429148/9149
Faks : +603-89419150

Pejabat Bendahari
Bangunan Pentadbiran
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-89466208 / 7784 / 6221
Faks: +603-86560160
Industri

Rantaian kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea inovatif kepada usaha pengkomersilan. Industri akan mendapat manfaat dari hasil penyelidikan dan perundingan dalam bentuk pengkomersilan produk...lagi

Panduan Latihan Industri
Jaringan Industri

Perniagaan


Bidang perniagaan di UPM mampu berkembang dengan pesat terutamanya perniagaan yang berasaskan perkhidmatan serta pembangunan dan penyelidikan (R&D). Justeru, kami mengalu-alukan syarikat luar untuk menjalin kerjasama dengan kami...lagi

UPM Holdings Sdn. Bhd.
Tender & Kontrak

Komuniti

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UPM sentiasa mempunyai...lagi

Maklumat Pengembangan Pertanian
Jaringan Komuniti
Penglibatan Komuniti
Pelajar @ Komuniti
Radio Kampus UPM

Kolaborasi Dalam Negara

Kerjasama dan hubungan strategik antara pihak universiti dengan pelbagai agensi di dalam negara merupakan inisiatif universiti sebagai wadah perkongsian kepakaran dalam aspek penyelidikan, pengajaran dan khidmat...lagi

Maklumat Lengkap

      Kembali ke utama  |  Kembali ke atas