Halaman Selamat Datang
Isnin, Julai 23, 2018 
Kehidupan kampus » Persatuan & Kelab
Persatuan & Kelab

Kecemerlangan pelajar yang seimbang dalam bidang akademik dan kokurikulum amat dititikberatkan. Kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain dalam usaha melahirkan graduan yang responsif, proaktif, berkualiti dan berdaya saing.

Justeru, beberapa persatuan dan kelab yang lebih khusus telah ditubuhkan untuk memberi peluang mengasuh, menanam kemahiran insaniah serta memupuk minat pelajar dalam kepimpinan, kreativiti, sukan dan rekreasi, keusahawanan, kebudayaan, kerohanian, kebajikan dan seni mempertahankan diri.

Berikut adalah senarai persatuan dan kelab mengikut kategori :-

KATEGORI SENI MEMPERTAHANKAN DIRI
KATEGORI SUKAN DAN REKREASI
KATEGORI KEPIMPINAN
KATEGORI KREATIF
KATEGORI KEUSAHAWANAN
KATEGORI KEROHANIAN
KATEGORI KEBUDAYAAN
KATEGORI KEBAJIKAN
KATEGORI FAKULTI
KATEGORI 1MALAYSIA

Para pelajar yang berminat untuk menjadi ahli sesebuah persatuan dan kelab boleh mendaftar semasa Bazar Persatuan sempena Minggu Perkasa Putra atau ketika persatuan dan kelab membuka pendaftaran ahli baru pada setiap semester.

Kemaskini Terakhir 30 05 2012 ( ali_bakri )

LIHATJUGA

Kesenian & Kebudayaan»


Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6062 / 6063
Faks: +603-8943 2515

Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel: +603-8946 6075
Faks: +603 8942 6472